Navigace

Obsah

Důležité sdělení!!!!!!!!!

Významným mezníkem z pohledu uživatele je datum 31.12.2016. Do tohoto termínu bude provozovatel lokálního topeniště napojeného na teplovodní soustavu o celkovém příkonu od 10 do 300 kW povinen zajistit první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zažízení, a to prostřednictvím osoby proškolené výrobcem a oprávněné k jeho instalaci. Výsledek kontroly, prováděné pravidelně jednou za dva roky, je povinen předložit na vyžádání příslušnému obecnímu úřadu. Bude tedy snadné prokázat, zda byla nařízená kontrola spotřebiče provedena, či nikoli. Nedodržení může být sankcionováno pokutou až 20 000,- Kč v případě fyzické osoby, v případě podnikající či právnické osoby až 50 000,- Kč. Toto se vztahuje na kotle a na lokální topidla s teplovodním výměníkem.

http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

NĚKTERÉ DALŠÍ ČASOVÉ A OBSAHOVÉ MEZNÍKY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Č.201/2012 Sb.

- od 1.1.2018 Platí limit pro všechny typy nově instalovaných lokálních spotřebičů na biomasu ( tedy ne pouze s TV ) s příkonem 10 - 300 kW, CO max. 1200mg/m3 a prach max. 75 mg/m3

- od září 2022 Zákaz používání lokálních spotřebičů na biomasu s TV, napojených na ÚT, které překračují limit pro CO max. 5000 mg/m3 a pro prach max. 150 mg/m3. 

3D návrhy

Naše firma zakoupila nový program k navrhování krbů a kamen Palette CAD8. Tento program slouží jako špičkový nástroj pro prezentaci díla. Umožňuje dosud nepřekonanou realistiku výstupů. Současně je tento program schopen i video výstupu ve formátu AVI, kde si zákazník může projít interiérem svého navrženého díla.

palette1palette 2palette3

Co obsahuje dokumentace na nové topidlo

Dokumentace obsahuje 3D náhled na topidlo, nárys a půdorys. Výkres slouží jako projekt pro stavbu topidla a je nezbytný pro každou stavbu.

Orientační ceny za zpracování 3D návrhu:

3D návrh krbu 1.000,- až 2.000,-Kč dle složitosti

3D návrh akumulačních kamen nebo kachlového sporáku 2.000,- až 5.000,- Kč dle složitosti

V případě námi provedené realizace zakázky bude za návrh krbu účtováno 500,- Kč a za návrh akumulačních kamen 1.000,- Kč

Zhotovíme kompletní výpočty sálavých akumulačních kamen a sporáků.

Akce

Novinky

Malé představení naší firmy Krby Plzeň