Obsah

Sporáky

 

Slovo sporák vzniklo od slova spořit. Tedy upéct a uvařit s co možná nejméně dřevem. Celá konstrukce sporáku je přímo zaměřená na tepelnou úpravu potravin. Vytápění je u sporáku funkce druhotná. Spalovací komora sporáku je malá v porovnání s ostatními topidly. Většinou se topeniště sporáku dimenzuje na max. 1,5 kg dřeva, což odpovídá zhruba 2 – 3 kW. Sporák vždy obsahuje rošt. Díky roštu  dojdeme k nižší spalovací teplotě. Rošt nám také umožňuje pálit i méně kvalitní dřevo, kuchyňské odpadky, ale dokonce i uhlí. Regulace přívodu vzduchu se děje pomocí popelníkových dvířek. Protože sporák dosahuje nízké spalovací teploty a nízkou účinnost ( 55 - 60 % ) je ve spalinách obsaženo větší množství sazí, popela a dalších emisí. Proto je nutné sporák častěji kontrolovat a čistit.

Při 60 % účinnosti je možné získat z jednoho kg dřeva cca. 2,4 kW tepelné energie, což je pro vaření a pečení ideální. Pro udržení stálého tepelného výkonu je perioda přikládání cca. 2-3x do hodiny. U standardního sporáku předává plotna cca. 40% tepelné energie, povrch dvířek a trouby cca. 20% tepelné energie a kachle zbývajících 40%. Celý sporák se chová z pohledu vytápění jako lehká kamna.

 

 

Sporáky Sporáky Sporáky